Categorie: Algemeen

Fiets van de zaak

De ondernemer kan de fiets die hij verstrekt of ter beschikking stelt, aanschaffen of leasen. De fietsregeling komt er in het kort op neer dat voor een ter beschikking gestelde fiets 7% van de cataloguswaarde tot het loon moet worden gerekend. Lees verder

Instandhoudingssubsidie aanvragen voor 30 april 2020

Per 1 januari 2019 mag u voor uw rijksmonument geen onderhoudskosten meer aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u wel een subsidie aanvragen. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Oprenting OudeDagsVerplichting

De oudedagsverplichting (ODV) moet jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het in de wet vermelde percentage. De rente is gebaseerd op het gemiddelde U-rendement van het vóórgaande kalenderjaar. Voor 2020 is het percentage negatief -0,107% (2017 = 0,059%, 2018 = 0,060%, 2019 = 0,269%).

UBO register

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Op dit moment is de wetgeving die daarover gaat nog in behandeling. UBO’s zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben [bron: KvK].

Gebruikelijk loon DGA

Op de valreep van het nieuwe jaar is besloten om vanaf 1 januari 2020 het minimum gebruikelijk loon voor de DGA op €46.000 te stellen.

btw-identificatienummer

Alle eenmanszaken hebben een brief met een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Hebt u een eenmanszaak? Dan gaat u dit nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al uw contacten met klanten of leveranciers. U moet het vermelden op uw facturen en website. Staat uw oude nummer nog op brieven of andere communicatiemiddelen? Vervang het dan door uw nieuwe btw-identificatienummer. Het nieuwe btw-identificatienummer noemen we ook wel: btw-id [bron: Belastingdienst].

BTW identificatienummer eenmanszaken

Staatssecretaris Snel van Financiën kondigt aan dat alle eenmanszaken in Nederland voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat [bron: Rijksoverheid].

Bewaarplicht

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Soms is er een langere bewaarplicht tot 10 jaar. Particulieren hebben in het algemeen geen bewaarplicht. Het is echter wel verstandig om de administratie in ieder geval 5 jaar) te bewaren, dit heeft te maken met de mogelijkheid van de Belastingdienst om 5 jaar te mogen navorderen.

Leerbudget

Op dit moment is het voor individuele belastingplichtigen mogelijk om kosten voor een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep in af te trekken van de inkomstenbelasting. Het kabinet wil deze fiscale regeling vervangen door een publiek leer- en ontwikkelbudget het zogeheten STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie).

Nieuwe KOR

Vanaf 1 januari 2020 verandert de (huidige) kleineondernemersregeling naar de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR).