Categorie: Algemeen

Belastingrente vpb 10,5%

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8 naar 10,5%. De belastingrente wordt voor het belastingjaar 2022 berekend over de periode vanaf 1 juli 2023 tot zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

Om belastingrente te beperken/voorkomen, moet een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2022 voor 1 mei 2023 worden ingediend. Belastingrente wordt ook niet verschuldigd als de aangifte vennootschapsbelasting 2022 is ontvangen voor 1 juni 2023.

Crypto valuta

Cryptovaluta valt net als spaargeld en aandelen in de meeste gevallen onder box 3. De verwachting is dat de Belastingdienst volgend jaar kijkt naar hoeveel iemand daadwerkelijk belegt, en heft belasting over een verondersteld rendement van zo’n 6% (voor het spaargeld 0,1%). Lees verder

Willekeurige afschrijvingen nieuwe bedrijfsmiddelen

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kunt u voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe. Lees verder

Termijn definitieve berekening NOW5

Het vaststellingloket voor de NOW5 blijft langer open. Het loket blijft open tot en met 2 juni 2023, in plaats van tot en met 22 februari 2023. Dit betekent dat de uiterlijke datum voor het indienen van een definitieve vaststellingsaanvraag voor de NOW5 en NOW6 nu gelijk is. Dit zorgt er ook voor dat een accountant die de omzet controle van de NOW5 en NOW6 wil combineren hier langer de tijd voor krijgt [bron: Rijksoverheid].

Kilometervergoeding (update)

Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. U bent echter niet verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen. Lees verder

Informatieverstrekking UBO

Minister Kaag van Financiën heeft de Kamer van Koophandel gevraagd per direct tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Sinds dinsdag 22 november zijn de UBO-gegevens niet meer openbaar en is het niet meer mogelijk om een KVK-uittreksel UBO-register aan te vragen [bron: Kamer van Koophandel].

Afschaffing jubelton

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd van €100.000 tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. Lees verder

Verhoging van de kilometervergoeding

Het kabinet heeft plannen bekend gemaakt om vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. Aanleiding hiertoe zijn de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer (ov) waardoor werknemers hogere woon-werk reiskosten hebben.

Excessief lenen bij B.V.

Vanaf 2023 mag u samen met uw partner nog slechts tot 700.000 euro onbelast lenen van uw eigen vennootschap(pen). Een uitzondering geldt voor de financiering van uw eigen woning. Dit wordt geregeld met het Wetsvoorstel excessief lenen, dat de Tweede Kamer op recent heeft aangenomen.

WKR vrije ruimte 2023 -> 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft via de vierde nota van wijziging voorgesteld de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 tijdelijk te verhogen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, dit mede in het kader van de gestegen energiekosten. In 2022 is de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 1,7%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2022 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.