Actueel

Afschaffing jubelton

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd van €100.000 tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. Lees verder

Verhoging van de kilometervergoeding

Het kabinet heeft plannen bekend gemaakt om vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. Aanleiding hiertoe zijn de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer (ov) waardoor werknemers hogere woon-werk reiskosten hebben.

Excessief lenen bij B.V.

Vanaf 2023 mag u samen met uw partner nog slechts tot 700.000 euro onbelast lenen van uw eigen vennootschap(pen). Een uitzondering geldt voor de financiering van uw eigen woning. Dit wordt geregeld met het Wetsvoorstel excessief lenen, dat de Tweede Kamer op recent heeft aangenomen.

WKR vrije ruimte 2023 -> 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft via de vierde nota van wijziging voorgesteld de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 tijdelijk te verhogen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, dit mede in het kader van de gestegen energiekosten. In 2022 is de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 1,7%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2022 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.

Gebruikelijk loon

Een directeur groot aandeelhouder moet een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. Het kabinet heeft voorgesteld dat de doelmatigheidsmarge van 75% vanaf 2023 zal worden afgeschaft (in 2022 mag het loon van een directeur groot aandeelhouder nog 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking).  Lees verder

Dividendbelasting 2024

Directeur groot aandeelhouders moeten mogelijk vanaf 2024 rekening gaan houden met twee tarieven in box 2 van de inkomstenbelasting, dat is voorgesteld door het kabinet. Tot aan een inkomen van € 67.000 geldt een tarief van 24,5%, boven die grens is het 31%. Op dit moment geldt er nog één tarief in box 2, van 26,9%.

Middelingsregeling

Als u sterk wisselende jaarinkomens hebt in 3 jaar, komt u misschien in aanmerking voor een teruggaaf door middeling. Deze middelingsregeling zal met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft worden. Hierbij is het voorstel gedaan voor het kabinet dat de 3-jaarsperiode 2022-2023-2024 de laatste periode zal zijn waarin een middeling kan worden toegepast.

 

Vertraging aanslagen inkomstenbelasting

Er is vertraging ontstaan in het opleggen van een voorlopige of definitieve aanslag voor het kalenderjaar 2021. De Belastingdienst heeft ruim 36.600 burgers die voor 1 april aangifte hebben gedaan, een brief gestuurd waarin ze laten weten dat ze meer tijd nodig hebben voor hun voorlopige en/of definitieve aanslag. Geldt dat ook voor uw aangifte? Dan heeft u hierover een brief gekregen van de Belastingdienst met kenmerk CAP/UCF/22/391. Dat de Belastingdienst meer tijd nodig heeft, heeft inhoudelijk niets te maken met uw aangifte [bron: Belastingdienst].

Hulpmiddel box 3 nieuwe berekening

In de nieuwe berekening van uw box 3-inkomen gaat de Belastingdienst uit van de werkelijke verdeling van uw spaargeld en beleggingen, en niet meer van de fictieve verdeling [bron: Belastingdienst].

Tijdelijke UBO regeling verlengd

Ondernemingen die nog wachten op hun definitieve inschrijving in het zogeheten UBO-register, kunnen voorlopig toch gewoon nieuwe zakelijke relaties aangaan met financiële instellingen. Tot 1 januari 2023 is de bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel dat de UBO-opgave is ontvangen voldoende. Aanvankelijk zou deze tijdelijke regeling per 1 september 2022 eindigen. Maar het ministerie van Financiën heeft bevestigt dat de regeling is verlengd tot 1 januari 2023.