Jaarlijks archief: 2017

Opgebouwd pensioen prijsgeven

U kunt er in 2017, 2018 of 2019 ook voor kiezen om het pensioen in eigen beheer deels prijs te geven. Namelijk het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening. Over het bedrag dat u prijsgeeft, hoeft de bv geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Belastingdienst, u kunt uiteraard ook met ons contact opnemen.

Huwelijksvermogensrecht

Met het initiatiefvoorstel Beperking Wettelijke gemeenschap van goederen is het de bedoeling dat je, als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, niet automatisch in gemeenschap van goederen trouwt. Je trouwt dan in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn gemaakt niet meer worden verdeeld na een scheiding.

Elektronisch deponeren

Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019. Rechtspersonen in bedrijfsklasse micro en klein zijn verplicht hun jaarrekening vanaf boekjaar 2016 digitaal te deponeren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. Lees verder

BTW suppletie digitaal

Vanaf 1 januari 2018 kunt u een suppletie alleen nog maar digitaal doorgeven aan de Belastingdienst.

Urencriterium

Een ondernemer die geen specificatie van de door hem gewerkte uren bijhield, komt niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Lees verder

Handboek loonheffingen

De uitgave handboek loonheffingen per 1 oktober 2017 is beschikbaar.

Bijtelling auto van de zaak

Gebruikers van een auto van de zaak die de auto ook privé gebruiken, krijgen een bijtelling op hun inkomen voor het privé gebruik van de auto. Lees verder

KvK geldboek voor ondernemers

De Kamer van Koophandel heeft een nieuwe editie uitgebracht van het ‘Geldboek voor ondernemers’. Het boek is een wegwijzer voor (startende) ondernemers over de aansluiting tussen hun privé- en zakelijke financiën.

Formulier g-rekening

De Belastingdienst heeft het formulier ‘Aanvraag g-rekening’ aangepast en vraagt u dit nieuwe formulier te gebruiken. De vraagstelling is verduidelijkt en de toelichting op het formulier is uitgebreid.