Jaarlijks archief: 2013

SBR Deponering jaarrekening KvK

Met ingang van dinsdag 3 december stuurt de Kamer van Koophandel (KvK) bij deponering via SBR een e-mail met als bijlage een PDF-weergave van de gedeponeerde jaarrekening.

Jaaraangifte omzetbelasting

Per 1 januari 2014 wijzigen de voorwaarden voor het doen van btw-aangifte per jaar. Btw-ondernemers die hun btw-aangifte per jaar willen doen, moeten vanaf 1 januari 2014 voldoen aan alle volgende voorwaarden:
– ze betalen per jaar minder dan 1.883 euro btw;
– ze leveren per jaar voor minder dan 10.000 euro aan intracommunautaire leveringen en
intracommunautaire diensten;
– ze hebben per jaar voor minder dan 10.000 euro aan intracommunautaire verwervingen;
– ze hebben geen vergunning artikel 23 (een ondernemer die goederen vanuit niet-EU-landen importeert hoeft dan bij de douane geen btw te betalen maar geeft de btw aan in de btw-aangifte).

Belastingdienst 2014

Wat verandert er in 2014?

In 2014 veranderen sommige belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Wilt u weten welke belastingregels veranderen? Er is een pagina met veranderingen voor particulieren en een pagina voor ondernemers en werkgevers.

Toeslagen en belastingteruggaven

Betaald de Belastingdienst u toeslagen of belastingteruggaven op verschillende rekeningnummers uit? Of krijgt u een toeslag op een rekeningnummer dat niet op uw naam staat? Dat verandert vanaf 1 december. Lees verder

Voorlopige aanslag 2014

Vanaf 11 november 2013 kunt u het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’ downloaden. Ook het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014 voor buitenlandse belastingplichtigen’ is vanaf die datum beschikbaar. Lees verder

Nieuwsbrief loonheffingen 2014

De Belastingdienst laat weten dat de eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2014’ gedownload kan worden. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 is informatie te vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. In deze nieuwsbrief informatie over de volgende onderwerpen:

1.      Aanpassing van het partnerbegrip
2.      Regeling van vrije vergoeding en verstrekkingen een jaar verlengd
3.      Pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) een jaar verlengd
4.      Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs
5.      Aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
6.      Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten

 

Box 2 tarief tijdelijk 22%

De verlaging van de belastingheffing over uitgekeerd dividend  in Box 2 naar het tijdelijke tarief van 22% geldt uitsluitend tot een bruto opbrengst van € 250.000. Over het meerdere is het normale tarief van 25% verschuldigd.

Beperkt overgangsrecht stamrecht BV

In 2014 kunnen bestaande stamrechten eenmalig voordelig worden afgewikkeld. De af te wikkelen aanspraak wordt voor 80% van de waarde in het economisch verkeer belast, zonder de heffing van 20% revisierente. Uit de Tweede Nota van Wijziging blijkt dat dit voordeel alleen geldt voor stamrechten die voldoen aan de voorwaarde dat het ter financiering van de aanspraak verschuldigde bedrag voor 15 november 2013 is overgemaakt naar de verzekeraar of naar de geblokkeerde bankspaarrekening.

Formulier opgaaf lening eigen woning

Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de Belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. En bent u verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Doet u dit niet? Dan hebt u geen recht op (hypotheek)renteaftrek. De Belastingdienst heeft hiervoor het formulier Opgaaf lening eigen woning beschikbaar gesteld.

Uitstelregeling aangifte inkomstenbelasting

Vraagt u uitstel aan voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Voortaan geldt hiervoor een nieuwe regeling. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te laat gedaan? En hebt u minstens 1 keer niet of te laat aangifte gedaan in de 2 jaar daarvoor, terwijl u toen aangifte moest doen? Dan wijst de Belastingdienst uw verzoek om uitstel af. Lees verder