Beperkt overgangsrecht stamrecht BV

In 2014 kunnen bestaande stamrechten eenmalig voordelig worden afgewikkeld. De af te wikkelen aanspraak wordt voor 80% van de waarde in het economisch verkeer belast, zonder de heffing van 20% revisierente. Uit de Tweede Nota van Wijziging blijkt dat dit voordeel alleen geldt voor stamrechten die voldoen aan de voorwaarde dat het ter financiering van de aanspraak verschuldigde bedrag voor 15 november 2013 is overgemaakt naar de verzekeraar of naar de geblokkeerde bankspaarrekening.