Jaarlijks archief: 2015

Wat verandert er in 2016?

22 december 2015 is het Belastingplan 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. U kunt nu op de site van de Belastingdienst lezen wat dit betekent voor uw belastingen en toeslagen.

BTW privé gebruik

Ondernemingen die auto’s ter beschikking stellen aan de werknemers mogen in de loop van het jaar alle betaalde btw aftrekken. In de laatste aangifte van het jaar moet de aftrek worden gecorrigeerd voor het privégebruik van de auto door de werknemer of door de ondernemer zelf. In de praktijk wordt meestal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vast percentage van 2,7% van de catalogusprijs af te dragen. Is de auto langer dan vijf jaar in gebruik, of is over de aanschafprijs geen btw teruggevraagd, dan is het percentage 1,5%. Lees verder

Lunch onder BUA?

Hof Amsterdam heeft zich recent uitgesproken over de vraag of de tijdens vaktechnische overleggen verstrekte lunch aan werknemers in aanmerking komt voor btw-aftrek of is uitgesloten op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA). Het Hof volgt de Rechtbank en neemt dezelfde onderbouwingsgronden over. De btw over de lunch tijdens vaktechnische overleg is dus niet aftrekbaar.

Kerstpakket

De hoofdregel is dat een kerstpakket bij de werknemer wordt belast met loonbelasting. Veel werkgevers kiezen er voor om het kerstpakket onbelast te laten, dat kan door deze onder te brengen in de vrije ruimte. Het onderbrengen van het kerstpakket in de vrije ruimte is echter alleen mogelijk als de waarde van het kerstpakket (inclusief btw) vooraf als eindheffingsbestanddeel is aangewezen. Is dat gebeurd, dan kan het kerstpakket onbelast aan de werknemer verstrekt worden. De aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen mogen dit jaar dan niet meer dan 1,2% van de fiscale loonsom bedragen.

Eindafrekening wkr

Wilt u de eindheffing WKR in één keer over heel 2015 berekenen? Hoe u dat doet, leest u bij: eindafrekening eindheffing werkkostenregeling.

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u in 2015 geeft, kunt u alleen in 2015 aanwijzen als eindheffingsloon. Vergeet dus niet om alle loonbestanddelen die u als eindheffingsloon wilt aanwijzen, nog in 2015 aan te wijzen. Doet u dat niet, dan zijn deze bestanddelen loon van de werknemer.

Elektronisch deponeren

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) bespreekt op 1 december 2015 de procedure van behandeling door de Eerste Kamer. Het voornemen is dat rechtspersonen in de bedrijfsklasse ‘klein’ de jaarrekening vanaf 1 januari 2017 over het boekjaar 2016 exclusief elektronisch via SBR of anderszins deponeren bij de Kamer van Koophandel. Lees verder

VAR update

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de overgang van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) naar de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) uitgesteld naar 1 april 2016. Vooralsnog is daarmee uitstel gekomen voor het werken met modelovereenkomsten en blijft het huidige VAR-stelsel behouden.

Informatieplicht hypotheek

Om die rente over een lening een eigen woning die is gefinancierd met een lening die niet is verkregen van een bank of een andere aangewezen administratieplichtige te mogen aftrekken, moet voldaan worden aan een aantal vereisten, de zogenoemde informatieplicht. Lees verder

Tijdvak motorrijtuigenbelasting

Vanuit vereenvoudigingsoogpunt wordt voorgesteld om per 1 juli 2016 de jaarbetaling van de motorrijtuigenbelasting te laten vervallen. Betaling kan dan alleen nog per tijdvak van drie maanden of via maandelijkse automatische incasso. Jaarbetalingen die tot en met 30 juni 2016 zijn gedaan, blijven geldig voor de resterende duur van de betaalde periode.

 

Schenkingsvrijstelling

Vanaf 1 januari 2017 mag aan iedereen tussen achttien en veertig jaar eenmalig een onbelaste schenking gedaan worden van maximaal € 100.000. De voorwaarde dat de ontvanger een kind is, komt te vervallen. Er hoeft tussen de schenker en de ontvanger geen familierelatie te bestaan. Wel zal de ontvanger de schenking moeten gebruiken voor zijn eigen woning als er gebruikt gemaakt wordt van de verhoogde vrijstelling.