Jaarlijks archief: 2022

Termijn definitieve berekening NOW5

Het vaststellingloket voor de NOW5 blijft langer open. Het loket blijft open tot en met 2 juni 2023, in plaats van tot en met 22 februari 2023. Dit betekent dat de uiterlijke datum voor het indienen van een definitieve vaststellingsaanvraag voor de NOW5 en NOW6 nu gelijk is. Dit zorgt er ook voor dat een accountant die de omzet controle van de NOW5 en NOW6 wil combineren hier langer de tijd voor krijgt [bron: Rijksoverheid].

Kilometervergoeding (update)

Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. U bent echter niet verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen. Lees verder

Informatieverstrekking UBO

Minister Kaag van Financiën heeft de Kamer van Koophandel gevraagd per direct tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Sinds dinsdag 22 november zijn de UBO-gegevens niet meer openbaar en is het niet meer mogelijk om een KVK-uittreksel UBO-register aan te vragen [bron: Kamer van Koophandel].

Afschaffing jubelton

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd van €100.000 tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. Lees verder

Verhoging van de kilometervergoeding

Het kabinet heeft plannen bekend gemaakt om vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. Aanleiding hiertoe zijn de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer (ov) waardoor werknemers hogere woon-werk reiskosten hebben.

Excessief lenen bij B.V.

Vanaf 2023 mag u samen met uw partner nog slechts tot 700.000 euro onbelast lenen van uw eigen vennootschap(pen). Een uitzondering geldt voor de financiering van uw eigen woning. Dit wordt geregeld met het Wetsvoorstel excessief lenen, dat de Tweede Kamer op recent heeft aangenomen.

WKR vrije ruimte 2023 -> 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft via de vierde nota van wijziging voorgesteld de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 tijdelijk te verhogen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, dit mede in het kader van de gestegen energiekosten. In 2022 is de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 1,7%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2022 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.

Gebruikelijk loon

Een directeur groot aandeelhouder moet een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. Het kabinet heeft voorgesteld dat de doelmatigheidsmarge van 75% vanaf 2023 zal worden afgeschaft (in 2022 mag het loon van een directeur groot aandeelhouder nog 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking).  Lees verder

Dividendbelasting 2024

Directeur groot aandeelhouders moeten mogelijk vanaf 2024 rekening gaan houden met twee tarieven in box 2 van de inkomstenbelasting, dat is voorgesteld door het kabinet. Tot aan een inkomen van € 67.000 geldt een tarief van 24,5%, boven die grens is het 31%. Op dit moment geldt er nog één tarief in box 2, van 26,9%.

Middelingsregeling

Als u sterk wisselende jaarinkomens hebt in 3 jaar, komt u misschien in aanmerking voor een teruggaaf door middeling. Deze middelingsregeling zal met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft worden. Hierbij is het voorstel gedaan voor het kabinet dat de 3-jaarsperiode 2022-2023-2024 de laatste periode zal zijn waarin een middeling kan worden toegepast.