Kilometervergoeding (update)

Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. U bent echter niet verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen. U mag dus € 0,19 blijven geven als de arbeidsvoorwaarden dit toestaan. Wilt u de reiskostenvergoeding per 2023 voor uw werknemer verhogen en staat er in de voorwaarden dat werknemers recht hebben op ‘19 cent per kilometer’ voor de reiskosten? Dan verandert er niets, totdat u de arbeidsvoorwaarden aanpast. Maar is vastgelegd dat werknemers recht hebben op ‘het fiscaal vrijgestelde bedrag’ aan kilometervergoeding? Dan moet u per 1 januari € 0,21 per kilometer gaan vergoeden. Als een werkgever een hogere reiskostenvergoeding vergoedt, geldt het deel boven de € 0,21 (vanaf 1 januari 2024 € 0,22) per kilometer als loon.