Kwaliteit

Waarom een AA-accountant?

De AA-Accountant, of de Accountant-Administratieconsulent is de specialist op
het gebied van financiële administratie en controle. Door zijn specialismen en
kennis van ontwikkelingen in de branche is hij dé allround adviseur en
vertrouwenspersoon van de ondernemer in het Midden-en Klein Bedrijf. Daarom wordt hij (of zij) ook wel de MKB Accountant genoemd. De MKB Accountant richt zich overigens niet alleen op het Midden-en Klein Bedrijf: ook beoefenaren van het vrije beroep en verenigingen en stichtingen staat hij met raad en daad terzijde.

U kunt een MKB accountant ook raadplegen bij financieel-administratieve adviesopdrachten, overnames, opvolging, start of beëindiging van uw bedrijf. Hij voorziet u onder andere van fiscale, economische, sociale en juridische adviezen. Daarnaast kan een accountant bijvoorbeeld managementondersteuning of advisering bij automatiseringsvraagstukken geven. Wilt u meer weten over de dienstverlening van een MKB Accountant? De NBA biedt gratis brochures aan. Bestel of download hier gratis brochures voor ondernemers over de diensten van de MKB Accountant. Samengevat: de AA accountant is de Accountant voor het MKB!

Verschil met een RA-Accountant?

In Nederland bestaat naast de MKB Accountant ook de registeraccountant (RA). De
RA-Accountant richt zich met name op grote bedrijven en houdt zich vooral bezig
met de uitvoering van de wettelijk, verplichte controle van de jaarrekening. Kortom, het takenpakket van de MKB Accountant is breder.

Verschil met een Administratiekantoor?

Er is een wezenlijk verschil tussen een administratiekantoor en een
accountantskantoor. Een accountant staat ingeschreven in het openbaar register
van de NBA. Alleen leden van de NBA mogen de titel AA of RA voeren. Vandaar dat zij zich moeten houden aan de verordeningen die door de ledenvergadering zijn vastgesteld, aan wettelijke beroepsreglementering en aan tuchtrechtspraak. Pas
na afronding van het theoretisch en praktijkgedeelte van de opleiding wordt een
accountant opgenomen in het openbaar register. Daarnaast moeten alle
accountants dezelfde opleiding hebben en zijn zij verplicht
om dit met permanente educatie op peil te houden. Ten tweede moet de accountant ieder jaar een vastgesteld aantal PE-punten behalen (PE staat voor Permanente Educatie). Maar ook het kantoor waar de accountant werkzaam is, wordt periodiek door de Raad van Toezicht aan een Preventieve Periodieke Toetsing onderworpen. Al met al onderscheiden al deze zaken een accountant van andere aanbieders van financieel-economische dienstverlening.

Wat is het NBA?

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is bij wet ingesteld als beroepsorganisatie voor AA-Accountants en RA-Accountants. Zij zet zich onder meer in voor een goede uitoefening van het beroep AA-Accountant. Alle AA- en RA- Accountants die in het register staan ingeschreven, zijn op grond van de wet lid van de NBA.

Sinds 29 november 2010 zijn de NOvAA en het Koninklijk NIVRA gevestigd in één pand in Amsterdam en gaan vanaf 1 januari 2013 verder onder de naam Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Meer informatie vindt u op NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Actualiteiten

Op de hoogte blijven van de actualiteiten en ontwikkelingen die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn? Uiteraard leest u het laatste nieuws in onze nieuwsbrief dat elk kwartaal verschijnt!