Diensten

Wat wij voor u kunnen betekenen

De kern van onze dienstverlening bestaat zowel uit Accountancy als uit Fiscale dienstverlening. Wij kunnen u bijvoorbeeld van dienst zijn op het gebied van:

Samenstellen en beoordelen

De uitkomsten van het gevoerde ondernemingsbeleid leiden financieel/administratief tot een jaarrekening. Deze jaarrekening is van belang voor de ondernemer, directie, aandeelhouders en ook financiers. Wij zijn u van dienst bij het samenstellen van uw jaarrekening. Wij verzamelen de benodigde gegevens, verwerken en vervolgens rubriceren wij deze. Een jaarrekening is niet alleen een cijfermatige weergave van het afgelopen jaar, maar ook een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over de toekomst van uw onderneming. Wij kennen uw onderneming en denken met u mee over mogelijke, administratieve verbeteringen van uw bedrijfsvoering. De bespreking van de jaarrekening speelt hierbij een belangrijke rol. Samen met u nemen wij de cijfers en ontwikkelingen door, analyseren deze en kijken daarnaast naar vooruitzichten. Naast het samenstellen van de jaarrekening, kunnen wij ook uw jaarrekening beoordelen.

Fiscale werkzaamheden

FinQ Accountants verzorgt voor u onder meer de volgende fiscale aangiften:

 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting;
 • loonbelasting en sociale verzekeringen.

Naast het verzorgen van de fiscale aangiften, geven wij gevraagd fiscaal advies aan het Midden- en Kleinbedrijf zowel in de profit als non-profit sector. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor specifieke vraagstukken op het gebied van pensioenen evenals estate planning. In voorkomende gevallen beschikken wij via ons uitgebreide netwerk snel over specifieke expertise.

Compliance werkzaamheden

In specifieke gevallen geldt dat wettelijke bepalingen een controle van de jaarrekening verplicht stellen. FinQ Accountants kan in die situatie uw onderneming ondersteunen bij het opstellen van de balansdossiers en de jaarrekening ten behoeve van deze wettelijk, verplicht gestelde accountantscontrole. In samenspraak met u en in overleg met uw controlerend accountant komen wij tot een gedegen plan van aanpak. Hierbij kan tevens een coachende rol richting medewerkers onderdeel van zijn. Onze ervaring leert dat ondersteuning bij compliance gerelateerde werkzaamheden evenzeer leidt tot het doen van praktische aanbevelingen op een breed terrein.

Specifieke verklaringen

Wij hebben ervaring in het afgeven van specifieke verklaringen voor onze cliënten ten behoeve van onder andere notarissen, toezichthoudende instanties en opdrachtgevers. Zo kunnen wij u in van dienst zijn bij het afgeven van een inleenverklaring.

Advisering

Naast het samenstellen en beoordelen van de jaarrekening kunt u bij ons tevens terecht voor:

 • opstellen c.q. beoordelen van tussentijdse (management) rapportages;
 • opstellen c.q. beoordelen van begrotingen;
 • ondersteunen bij de opzet van de administratieve organisatie;
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging;
 • bedrijfseconomische advisering;
 • bedrijfsoverdracht.

Waar nodig schakelen wij de expertise in van één van onze partners.

FinQ accounting

FinQ accountants maakt gebruik van het online internet boekhoudprogramma Twinfield, de nummer 1 in online administraties. FinQ accountants is gecertificeerd Twinfield partner (expert status en xbrl ready).

Indien u zelf zorg draagt voor de verwerking van uw financiële administratie dan kunnen wij niet alleen een periodieke review hierop uitvoeren doch u ook coachen om de financiële administratie voor u zo helder mogelijk te maken. Op administratief gebied verzorgen wij voor u onder meer de volgende diensten:

 • inrichten van administraties;
 • beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren;
 • aansturing bij het verzorgen van financiële administraties;
 • verzorgen van salarisadministraties;
 • opstellen van tussentijdse rapportages;
 • opstellen van aangiften omzetbelasting.

Als kantoor maken wij zelf gebruik van Twinfield. Onze cliënten werken onder meer: Exact Online, AFAS Profit, Snelstart, Moneymonk, Cash, Ficsus, Rompslomp of e-boekhouden. Staat uw administratie niet genoemd, geen probleem: in de basis is de (ver)werking van een administratiepakket identiek.

FinQ online

FinQ Accountants biedt u de mogelijkheid om in een beveiligde, digitale portal omgeving altijd en overal te beschikken over een online-dossier. Vanuit uw dossier, ondersteund door Pink web applications, is het mogelijk om documenten te autoriseren, maar ook rechtstreeks toe te sturen naar uitvragende partijen waaronder de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. In overleg met u en afhankelijk van uw wensen richten wij uw online-dossier in. Afhankelijk van de gebruikersrechten heeft u de mogelijkheid om documenten te uploaden, te bewerken of in te zien. Samengevat, het gebruik van FinQ online leidt zonder meer tot efficiëncy voordelen.

FinQ scan-herken

Via FinQ scan-herken biedt u al uw facturen gemakkelijk, snel en efficiënt via E-mail of via een App aan bij uw administratiepakket. Met behulp van Basecone zorgt u ervoor dat u de factuur na het uploaden kunt verwerken in uw administratie. Er is nog een reden om te kiezen voor scan-herken faciliteiten. U krijgt ten tweede een Online Archief ter beschikking, hier worden alle bestanden (facturen en documenten) 7 jaar online beschikbaar gesteld.

Detachering

Voor kortstondige en langdurige detachering op financieel gebied bent u bij FinQ Accountants aan het juiste adres. In goed overleg met u brengen wij uw wensen in kaart en bepalen wij gezamenlijk de inzet en de periode van detachering. Wij hebben ervaring met detachering in de rol van (hoofd)administratie, controller en financieel manager. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij enerzijds het in kaart brengen van uw administratieve en interne processen. Anderzijds bij het (verder) inrichten of optimaliseren van uw financiële administratie.

Startersbegeleiding

Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase gemaakt dienen te worden en een gedegen kennis van zaken vergen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze ook in de startfase, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • definiëring structuur en keuze rechtsvorm;
 • opzetten van uw business plan;
 • doorstart en groei van uw onderneming.