Jaarlijks archief: 2016

Uitstel uitfasering pensioen eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 20 december aan de Eerste Kamer verzocht de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. De oorzaak is een dreigende financiële strop in de sfeer van de vennootschapsbelasting. De vraag is of met het uitfaseren van pensioen in eigen beheer het mogelijk wordt om de toekomstige indexatielast in een keer ten laste van het fiscale resultaat te brengen. Wiebes wil dit eerst onderzoeken en de financiële gevolgen in kaart brengen.

Pensioen in eigen beheer

Veel DGA’s hebben er reikhalzend naar uitgezien: een oplossing voor het pensioen in eigen beheer (PEB). Inderdaad oplossing! Want wat in het verleden werd gebracht als een mooie besparing van vennootschapsbelasting is voor veel BV’s een blok aan het been geworden. Auxilium Adviesgroep uit Leusden heeft voor u de belangrijkste zaken op een rij gezet in bijgevoegd artikel.

Onzakelijk handelen pensioen

Bouwt u in uw bv in eigen beheer een pensioenkapitaal op? Hebt u een lijfrentevoorziening of hebt u een stamrecht-bv? Dan heeft onzakelijk handelen grote gevolgen voor de belasting die u moet betalen. Lees verder

Deponering jaarrekening

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn. LET OP: met ingang van boekjaar 2016 bedraagt deze termijn 5 maanden. Uitstel hoeft u niet te melden aan de KvK. Lees verder

NBA eindejaarstips 2016

Een overzicht van de eindejaarstips 2016-2017 en aandachtspunten [bron: NBA].

Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kunt u in 2015 maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Lees verder

Handhaving DBA uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft inmiddels zijn tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin staat dat de handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Voor meer informatie: Auxilium Adviesgroep.

Regelhulp vrijwilligers

Doet iemand bij u vrijwilligerswerk? En geeft u hem of haar daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een tegemoetkoming in natura? Dan valt de vrijwilliger misschien onder de vrijwilligersregeling. De Regelhulp vrijwilligers geeft u hiervan een indicatie.  Lees verder

Belastingvrij schenken in 2017?

Vanaf 2017 is het, zoals het er nu voorstaat, weer mogelijk om belastingvrij € 100.000 te schenken, mits dit door degene die de schenking ontvangt, wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning en deze persoon tussen de 18 en 40 jaar oud is. De vrijstelling kan in drie opeenvolgende jaren worden benut. Let wel op als u in eerdere jaren al gebruik heeft gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling.

DBA online meldpunt

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën stelt per 17 oktober een meldpunt open waarbij ‘onvoorziene en ongewenste arbeidsmarkteffecten als gevolg van de Wet DBA’ gemeld kunnen worden. Dit meldpunt komt in de vorm van een digitaal formulier.