Belastingvrij schenken in 2017?

Vanaf 2017 is het, zoals het er nu voorstaat, weer mogelijk om belastingvrij € 100.000 te schenken, mits dit door degene die de schenking ontvangt, wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning en deze persoon tussen de 18 en 40 jaar oud is. De vrijstelling kan in drie opeenvolgende jaren worden benut. Let wel op als u in eerdere jaren al gebruik heeft gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling.