Jaarlijks archief: 2023

Belastingrente vpb 10,5%

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8 naar 10,5%. De belastingrente wordt voor het belastingjaar 2022 berekend over de periode vanaf 1 juli 2023 tot zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

Om belastingrente te beperken/voorkomen, moet een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2022 voor 1 mei 2023 worden ingediend. Belastingrente wordt ook niet verschuldigd als de aangifte vennootschapsbelasting 2022 is ontvangen voor 1 juni 2023.

Crypto valuta

Cryptovaluta valt net als spaargeld en aandelen in de meeste gevallen onder box 3. De verwachting is dat de Belastingdienst volgend jaar kijkt naar hoeveel iemand daadwerkelijk belegt, en heft belasting over een verondersteld rendement van zo’n 6% (voor het spaargeld 0,1%). Lees verder

Willekeurige afschrijvingen nieuwe bedrijfsmiddelen

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kunt u voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe. Lees verder