Jaarlijks archief: 2019

btw-identificatienummer

Alle eenmanszaken hebben een brief met een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Hebt u een eenmanszaak? Dan gaat u dit nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al uw contacten met klanten of leveranciers. U moet het vermelden op uw facturen en website. Staat uw oude nummer nog op brieven of andere communicatiemiddelen? Vervang het dan door uw nieuwe btw-identificatienummer. Het nieuwe btw-identificatienummer noemen we ook wel: btw-id [bron: Belastingdienst].

BTW identificatienummer eenmanszaken

Staatssecretaris Snel van Financiën kondigt aan dat alle eenmanszaken in Nederland voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat [bron: Rijksoverheid].

Bewaarplicht

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Soms is er een langere bewaarplicht tot 10 jaar. Particulieren hebben in het algemeen geen bewaarplicht. Het is echter wel verstandig om de administratie in ieder geval 5 jaar) te bewaren, dit heeft te maken met de mogelijkheid van de Belastingdienst om 5 jaar te mogen navorderen.

Leerbudget

Op dit moment is het voor individuele belastingplichtigen mogelijk om kosten voor een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep in af te trekken van de inkomstenbelasting. Het kabinet wil deze fiscale regeling vervangen door een publiek leer- en ontwikkelbudget het zogeheten STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie).

Nieuwe KOR

Vanaf 1 januari 2020 verandert de (huidige) kleineondernemersregeling naar de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR).

Pensioenopbouw Eigen Beheer

De Directeur-grootaandeelhouder -DGA- mag per 2017 geen pensioen meer opbouwen binnen de eigen BV. Als het goed is heeft de DGA een keuze gemaakt met betrekking tot het pensioenkapitaal, de keuzes zijn: bevriezen, omzetten of afkopen. Mocht de DGA dit nog niet gedaan hebben, dan heeft deze nog tot eind 2019 de tijd om dit te regelen. Wordt er niets aangepast, dan leidt dit tot een onzuivere pensioenregeling met als gevolg onmiddellijke belastingbetaling over de commerciële (hoge) waarde van de pensioenaanspraak in box 1, met daarbovenop 20% revisierente boete.

Handboek Ondernemen 2019

U kunt het ‘Handboek Ondernemen 2019‘ nu downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet [bron: Belastingdienst].

Kleine ondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleine ondernemersregeling (KOR). Vanaf dat moment kan er gekozen worden voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de omzet niet meer bedragen dan 20.000 euro per kalenderjaar. Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat de belastingvermindering voor de btw niet meer. U of uw klant moet daarom vóór 20 november 2019 laten weten of er gebruik gemaakt gaat worden van de nieuwe KOR, als u direct vanaf 1 januari 2020 wilt deelnemen.

Vrije ruimte WKR

Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte verhoogd. U mag dan onbelast vergoedingen geven als het totale bedrag onder 1,7% blijft van de eerste € 400.000 euro van de loonsom van alle medewerkers samen. Dit betekent dat u in de nieuwe situatie € 6.800 euro onbelast beschikbaar kunt stellen bij een loonsom van € 400.000 euro. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.

Maaltijden

De waarde van een maaltijd in een bedrijfskantine is € 3,35 (voor 2019). Dit normbedrag geldt voor een ontbijt, voor een lunch en voor een diner. U mag het normbedrag toepassen op maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes. Het normbedrag min de eventuele eigen bijdrage van de werknemer van maximaal € 3,35 is loon van uw werknemer. Maar u kunt de waarde van de maaltijd ook als eindheffingsloon aanwijzen. U hoeft dan de maaltijden niet per werknemer te administreren. U houdt alleen het totale aantal maaltijden bij van alle werknemers samen. U vermenigvuldigt het totale aantal maaltijden met € 3,35 en trekt van de uitkomst de eigen bijdragen van alle werknemers af. Het bedrag mag niet negatief worden [Bron: paragraaf 20.3.1 handboek loonheffingen Belastingdienst].