Vrije ruimte WKR

Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte verhoogd. U mag dan onbelast vergoedingen geven als het totale bedrag onder 1,7% blijft van de eerste € 400.000 euro van de loonsom van alle medewerkers samen. Dit betekent dat u in de nieuwe situatie € 6.800 euro onbelast beschikbaar kunt stellen bij een loonsom van € 400.000 euro. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.