Kleine ondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleine ondernemersregeling (KOR). Vanaf dat moment kan er gekozen worden voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de omzet niet meer bedragen dan 20.000 euro per kalenderjaar. Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat de belastingvermindering voor de btw niet meer. U of uw klant moet daarom vóór 20 november 2019 laten weten of er gebruik gemaakt gaat worden van de nieuwe KOR, als u direct vanaf 1 januari 2020 wilt deelnemen.