Jaarlijks archief: 2018

Verlaging aftrekposten vanaf 2020

Voor huishoudens met een inkomen boven € 68.507 wordt vanaf 2020 de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd. Ook wordt het aftrektarief van een aantal andere aftrekposten geleidelijk afgebouwd. Dit staat in het Belastingplan 2019. Zie voor meer informatie tevens: verlaging tarief aftrekposten voor hogere inkomens. [bron: Rijksoverheid].

Kleine ondernemersregeling

Het kabinet is voornemens om de kleine ondernemersregeling (KOR) te moderniseren. Nu geldt KOR als u in één jaar minder dan € 1.883 btw moet betalen. U krijgt dan belastingvermindering of u betaalt geen btw. Dat berekent u zelf en meldt u in uw laatste btw-aangifte van een jaar. In de nieuwe regeling gaat het om uw omzet. Lees verder

Keuze plaats van dienst digitale diensten

Levert u als ondernemer digitale diensten (e-commerce diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten) aan consumenten
in andere EU-landen? En is volgens de nieuwe regels Nederland vanaf 1 januari 2019 de plaats van dienst? Met dit formulier laat u aan ons weten dat u vanaf die datum toch btw wilt aangeven en afdragen in de EU-landen van uw consumenten [bron Belastingdienst].

Eindejaarstips 2018

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) heeft de Eindejaarstips 2018 opgesteld. De publicatie bevat tips voor alle belastingplichtigen, ondernemers, dga’s, werkgevers en werknemers en btw-tips.

Lage btw tarief van 6% naar 9%

Het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.  Lees verder

wwft

Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder leest u, op hoofdlijnen, de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen: Lees verder

Belastingplan 2019

Nu het kabinet de begroting voor 2019 heeft gepresenteerd, nemen ze ook het Belastingplan 2019 in behandeling. U vindt de voorgestelde veranderingen voor belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.

Leasefiets

Voor het privégebruik van de fiets van de zaak gaat een vaste bijtelling gelden. Voor de leasefiets wordt dat een bijtelling van 7 procent van de (nieuw)waarde van de fiets. De huidige regels zijn te ingewikkeld. Als je een leasefiets hebt, moet je nu het aantal kilometers bijhouden dat je privé fietst en welk voordeel je daarvan hebt. Dit levert veel administratieve lasten op, waardoor bijna niemand aan een leasefiets begint.

Handboek loonheffingen 2018

Het handboek loonheffingen 2018 is beschikbaar gesteld door de Belastingdienst.

Verwerking persoonsgegevens (NBA)

Op de verwerking van persoonsgegevens is nu nog (onder meer) de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Vanaf 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nog door de Nederlandse wetgever aan te nemen uitvoeringswet daarbij. De AVG wordt beleidsneutraal geïmplementeerd in Nederland. Dat wil zeggen dat de kennis die we opgedaan hebben over de uitleg van de Wbp nog steeds relevant is/kan zijn onder de AVG en de uitvoeringswet AVG [bron: NBA].