Verlaging aftrekposten vanaf 2020

Voor huishoudens met een inkomen boven € 68.507 wordt vanaf 2020 de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd. Ook wordt het aftrektarief van een aantal andere aftrekposten geleidelijk afgebouwd. Dit staat in het Belastingplan 2019. Zie voor meer informatie tevens: verlaging tarief aftrekposten voor hogere inkomens. [bron: Rijksoverheid].