Pensioenopbouw Eigen Beheer

De Directeur-grootaandeelhouder -DGA- mag per 2017 geen pensioen meer opbouwen binnen de eigen BV. Als het goed is heeft de DGA een keuze gemaakt met betrekking tot het pensioenkapitaal, de keuzes zijn: bevriezen, omzetten of afkopen. Mocht de DGA dit nog niet gedaan hebben, dan heeft deze nog tot eind 2019 de tijd om dit te regelen. Wordt er niets aangepast, dan leidt dit tot een onzuivere pensioenregeling met als gevolg onmiddellijke belastingbetaling over de commerciële (hoge) waarde van de pensioenaanspraak in box 1, met daarbovenop 20% revisierente boete.