Leerbudget

Op dit moment is het voor individuele belastingplichtigen mogelijk om kosten voor een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep in af te trekken van de inkomstenbelasting. Het kabinet wil deze fiscale regeling vervangen door een publiek leer- en ontwikkelbudget het zogeheten STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie).