Onzakelijk handelen pensioen

Bouwt u in uw bv in eigen beheer een pensioenkapitaal op? Hebt u een lijfrentevoorziening of hebt u een stamrecht-bv? Dan heeft onzakelijk handelen grote gevolgen voor de belasting die u moet betalen.

Onzakelijk handelen met een lening van uw bv kan tot gevolg hebben dat u feitelijk direct de beschikking krijgt over het geld van de bv dat is bestemd voor uw pensioen, stamrecht of lijfrente. Dan is sprake van een afkoop van het pensioen, stamrecht of lijfrente. Ook kan onzakelijk handelen met een lening van uw bv ertoe leiden dat uw recht op pensioen, stamrecht of lijfrente feitelijk gaat dienen als zekerheid voor de lening. In beide gevallen moet u direct belasting (tarief inkomstenbelasting maximaal 52%) én revisierente (20%) betalen over de waarde van de door de bv uitgevoerde pensioen-, stamrecht- of lijfrenteregeling.