Gebruikelijk loon

Een directeur groot aandeelhouder moet een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. Het kabinet heeft voorgesteld dat de doelmatigheidsmarge van 75% vanaf 2023 zal worden afgeschaft (in 2022 mag het loon van een directeur groot aandeelhouder nog 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking).  Voor 2023 zal gelden dat het loon in 2023 moet worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

a) 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
b) het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam;
c) € 48.000 (2022).

Onder omstandigheden mag het loon lager worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij werken in deeltijd of in verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.