Verhoging van de kilometervergoeding

Het kabinet heeft plannen bekend gemaakt om vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. Aanleiding hiertoe zijn de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer (ov) waardoor werknemers hogere woon-werk reiskosten hebben.