Schenkingsvrijstelling

Vanaf 1 januari 2017 mag aan iedereen tussen achttien en veertig jaar eenmalig een onbelaste schenking gedaan worden van maximaal € 100.000. De voorwaarde dat de ontvanger een kind is, komt te vervallen. Er hoeft tussen de schenker en de ontvanger geen familierelatie te bestaan. Wel zal de ontvanger de schenking moeten gebruiken voor zijn eigen woning als er gebruikt gemaakt wordt van de verhoogde vrijstelling.