Jaarlijks archief: 2015

Blauwe enveloppe?

Vanaf 1 november 2015 stuurt de Belastingdienst steeds meer post alleen nog maar naar een digitale Berichtenbox. Activeer daarom nu uw account op MijnOverheid.

Termijnen opmaken jaarrekening

In het op 3 september jl. door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel zijn onder meer de publicatietermijnen voor het opmaken van jaarrekeningen gewijzigd. Voor rechtspersonen die onder Titel 9 BW 2 vallen is de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug gebracht van 11 naar 10 maanden. Lees verder

Belastingplan 2016

Het Belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5 miljard. Dat levert extra banen en een hogere economische groei op. De structurele belastingverlaging komt ten goede aan zowel werknemers als werkgevers. Dit staat in het Belastingplan dat staatssecretaris Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ingangsdatum criteria wettelijke controle

Op dit moment ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld om de criteria voor wettelijke controle te verhogen. De grensbedragen veranderen voor kleine rechtspersonen als volgt:

  • Waarde activa wordt € 6 miljoen (nu € 4,4 miljoen)
  • Netto omzet wordt € 12 miljoen (nu € 8,8 miljoen)
  • Het aantal werknemers blijft ongewijzigd (50).

Lees verder

Overheidsondernemingen

In mei van dit jaar is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dat betekent dat overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

Buitenlandse BTW

Hebt u in 2014 btw betaald in een ander EU-land? U kunt die btw terugvragen. Doe dit vóór 30 september 2015, anders kan het zijn dat u de btw niet meer terugkrijgt. U kunt de btw op 2 manieren terugvragen: met eigen software of via de internetsite van de Belastingdienst.

Onbehoorlijk bestuur

De bestuurder van een Besloten Vennootschap kiest er voor om de bedrijfsvoering voort te zetten na zeer teleurstellende jaarcijfers en niet abrupt te stoppen. Doel was om de contractuele verplichtingen bij een belangrijke opdrachtgever na te komen. Voorrang wordt gegeven aan terugbetaling van een schuld aan de bank. Lees verder

Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 1 juli 2015 zijn een aantal grote wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen. Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers, ontslag(procedures) wijzigen en de WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Pensioen in Eigen Beheer?

Staatsecretaris Wiebes heeft een richtinggevende brief aan de Tweede Kamer beschikbaar gesteld over de toekomst van pensioen in eigen beheer (PEB). Degenen die denken nu duidelijkheid te krijgen, komen bedrogen uit. De staatssecretaris heeft een tweetal varianten uitgewerkt die de basis vormen voor het Kamerdebat. Lees verder

Rendement 4% box 3

Veel mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Zij zijn het er niet mee eens dat zij belasting moeten betalen over een verondersteld rendement van 4% over hun spaargeld. Zij vinden dat veronderstelde rendement te hoog als het om spaargeld gaat.

De Belastingdienst heeft besloten deze kwestie via een speciale procedure aan de hoogste rechter voor te leggen. Als de hoogste rechter vindt dat een verondersteld rendement van 4% over spaargeld inderdaad te hoog is, dan past de Belastingdienst alle aanslagen met een dagtekening van 14 mei 2015 of later automatisch aan. Dat doen zij ook als u geen bezwaar hebt gemaakt.