Lunch onder BUA?

Hof Amsterdam heeft zich recent uitgesproken over de vraag of de tijdens vaktechnische overleggen verstrekte lunch aan werknemers in aanmerking komt voor btw-aftrek of is uitgesloten op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA). Het Hof volgt de Rechtbank en neemt dezelfde onderbouwingsgronden over. De btw over de lunch tijdens vaktechnische overleg is dus niet aftrekbaar.