Elektronisch deponeren

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) bespreekt op 1 december 2015 de procedure van behandeling door de Eerste Kamer. Het voornemen is dat rechtspersonen in de bedrijfsklasse ‘klein’ de jaarrekening vanaf 1 januari 2017 over het boekjaar 2016 exclusief elektronisch via SBR of anderszins deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Het wetsvoorstel elektronisch deponeren van bescheiden in het handelsregister is inmiddels als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat rechtspersonen hun jaarrekeningen uitsluitend via Standard Business Reporting (SBR) mogen deponeren.