Kerstpakket

De hoofdregel is dat een kerstpakket bij de werknemer wordt belast met loonbelasting. Veel werkgevers kiezen er voor om het kerstpakket onbelast te laten, dat kan door deze onder te brengen in de vrije ruimte. Het onderbrengen van het kerstpakket in de vrije ruimte is echter alleen mogelijk als de waarde van het kerstpakket (inclusief btw) vooraf als eindheffingsbestanddeel is aangewezen. Is dat gebeurd, dan kan het kerstpakket onbelast aan de werknemer verstrekt worden. De aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen mogen dit jaar dan niet meer dan 1,2% van de fiscale loonsom bedragen.