BTW privé gebruik

Ondernemingen die auto’s ter beschikking stellen aan de werknemers mogen in de loop van het jaar alle betaalde btw aftrekken. In de laatste aangifte van het jaar moet de aftrek worden gecorrigeerd voor het privégebruik van de auto door de werknemer of door de ondernemer zelf. In de praktijk wordt meestal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vast percentage van 2,7% van de catalogusprijs af te dragen. Is de auto langer dan vijf jaar in gebruik, of is over de aanschafprijs geen btw teruggevraagd, dan is het percentage 1,5%.

De ondernemer kan kiezen voor afdracht van de feitelijk aan de privékilometers toe te rekenen btw, de ondernemer zal dan wel over een kilometeradministratie dienen te beschikken waaruit het feitelijk aantal kilometers is af te leiden. Deze berekening is zo bewerkelijk dat maar weinig mensen deze methode toepassen.

Het kan zijn dat uw totale autokosten minder bedragen dan het bedrag dat u voor het privégebruik van de auto moet tellen. In dat geval stelt u het bedrag van het privégebruik van de auto gelijk aan uw totale autokosten. Wat aan aftrekbare autokosten overblijft, is dan nihil.

Voor meer informatie: Privégebruik auto van de zaak