Formulier opgaaf lening eigen woning

Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de Belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. En bent u verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Doet u dit niet? Dan hebt u geen recht op (hypotheek)renteaftrek. De Belastingdienst heeft hiervoor het formulier Opgaaf lening eigen woning beschikbaar gesteld.