Uitstelregeling aangifte inkomstenbelasting

Vraagt u uitstel aan voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Voortaan geldt hiervoor een nieuwe regeling. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te laat gedaan? En hebt u minstens 1 keer niet of te laat aangifte gedaan in de 2 jaar daarvoor, terwijl u toen aangifte moest doen? Dan wijst de Belastingdienst uw verzoek om uitstel af.

Voorbeeld

U wilt uitstel voor de aangifte 2013.

  • U krijgt geen uitstel als u te laat aangifte hebt gedaan over 2012 en ook over 2011 en/of 2010.
  • U krijgt wel uitstel als u op tijd aangifte hebt gedaan over 2012, maar te laat aangifte hebt gedaan over 2011 en 2010.
  • U krijgt wel uitstel als u te laat aangifte hebt gedaan over 2012, maar op tijd aangifte hebt gedaan over 2011 en 2010.

Wanneer is uw aangifte op tijd?

Uw aangifte is op tijd als ze bij ons binnen is op de inleverdatum. De inleverdatum staat op de aangiftebrief die u aan het begin van het jaar van ons ontvangt.

Hebt u uitstel gevraagd en gekregen? Dan mag u natuurlijk later aangifte doen. U hebt daarover een brief van ons ontvangen. Ook op deze brief staat een inleverdatum. Uw aangifte is op tijd als ze bij ons binnen is op deze inleverdatum.

Wanneer is uw aangifte te laat?

Uw aangifte is te laat als ze niet bij ons binnen is op de inleverdatum die op de aangiftebrief of de brief over het uitstel staat.