Voorlopige aanslag 2014

Vanaf 11 november 2013 kunt u het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’ downloaden. Ook het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014 voor buitenlandse belastingplichtigen’ is vanaf die datum beschikbaar.

Ontvangt u in 2013 al een voorlopige aanslag? Dan krijgt u automatisch een voorlopige aanslag 2014. U hoeft die dus niet aan te vragen.

Krijgt u belasting terug? Bijvoorbeeld omdat u hypotheekrente mag aftrekken? Dan ontvangt u uw voorlopige aanslag over 2014 uiterlijk in december.

Moet u belasting of een bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen? Bijvoorbeeld omdat u vermogen hebt of ondernemer bent? Dan ontvangt uw voorlopige aanslag over 2014 in januari.