Jaarlijks archief: 2013

Belastingplan 2014

Het Belastingplan 2014 is nog in behandeling. Als u wilt weten wat de voorgestelde veranderingen zijn voor belastingen en toeslagen, kijk dan op de internetsite van de rijksoverheid.

BSN- BTW nummer

Het burgerservicenummer (BSN) wordt verwerkt in het BTW-nummer van zelfstandigen zonder personeel (ZZP),  in het kader van het tegengaan van identiteitsfraude, aldus minister Plasterk in een kamerbrief. Lees verder

BTW nummer vermelding

Ondernemers zijn wél verplicht hun btw-nummer op hun internetsite te vermelden. Eerder zei de Belastingdienst onterecht dat dit niet verplicht is.

Op 2 augustus 2013 plaatste de Belastingdienst een nieuwsbericht waarin stond dat ondernemers met een internetsite niet verplicht zijn hun btw-nummer hierop te vermelden. Dit is onjuist. Btw-ondernemers die een internetsite hebben, zijn wél verplicht hun btw-nummer hierop te vermelden. De Belastingdienst heeft het nieuwsbericht inmiddels aangepast.

Schriftelijke vastlegging bestelauto

Recent heeft de Belastingdienst met VNO-NCW en EVO een nieuw concept opgesteld als voorbeeld hoe de schriftelijke vastlegging moet luiden van het verbod om de bestelauto van de zaak privé te rijden. Geadviseerd wordt om de bestaande afspraken te vernieuwen en te vervangen door het nieuwe voorbeeld. Wederom blijft er de nadruk op liggen dat de werkgever aannemelijk moet kunnen maken dat hij feitelijk ook controleert. Uiteraard moet de schriftelijke vastlegging in de administratie worden bewaard.

BTW en zonnepanelen

Op 5 juli 2013 heeft de Kamer van Koophandel kenbaar gemaakt
particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als ondernemers aan te merken in
de zin van de Handelsregisterwet en schrijft hen daarom niet in als ondernemer.
Op 25 juli 2013 heeft de Belastingdienst voor dit moment besloten aan
particulieren nog geen BTW-nummer toe te kennen indien zij met zonnepanelen
elektriciteit produceren. Het Ministerie van Financiën beraadt zich nog op de
gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie inzake de Oostenrijkse
zonnepanelen en de BTW.

Administratieplicht bij faillissement

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verruimt de strafrechtelijke mogelijkheden om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Verder maakt hij werk van de bestrijding van bewust onbehoorlijk ondernemerschap, dat een bedrijf te gronde kan richten en grote maatschappelijke schade kan veroorzaken. Ook komt er een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement met een maximum van twee jaar gevangenisstraf.

ANBI- regels

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Zij moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen internetsite publiceren. Ook publiceert de Belastingdienst vanaf die datum een aantal extra gegevens op zijn internetsite. Lees verder

Hoe veilig is uw zaak?

Kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 medewerkers – fte’s) kunnen gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren. Lees verder

Aangiftebrief btw verdwijnt

Vanaf 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst geen aangiftebrieven omzetbelasting meer. De acceptgiro’s bij de aangiftebrieven verdwijnen ook. Dit gebeurt al in december 2013. Lees verder

Willekeurige afschrijving

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken. Lees verder