BSN- BTW nummer

Het burgerservicenummer (BSN) wordt verwerkt in het BTW-nummer van zelfstandigen zonder personeel (ZZP),  in het kader van het tegengaan van identiteitsfraude, aldus minister Plasterk in een kamerbrief. Alle ondernemers voor de omzetbelasting krijgen een BTW-identificatienummer. Het BSN en het BTW-identificatienummer bevatten geen persoonskenmerken. Hieruit kunnen geen persoonlijke gegevens worden afgeleid. In dat licht bezien is het geen bezwaar om het BSN als basis te nemen voor het BTW-nummer voor (kleine) ondernemers. Dit biedt uit oogpunt van administratieve lastenverlichting ook voordelen. Er zijn geen aparte registratienummers nodig voor BTW en andere fiscale verplichtingen.