ANBI- regels

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Zij moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen internetsite publiceren. Ook publiceert de Belastingdienst vanaf die datum een aantal extra gegevens op zijn internetsite. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • naam instelling
  • het RSIN/fiscaal nummer
  • de contactgegevens
  • de doelstelling
  • het beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiĆ«le verantwoording

De ANBI’s mogen deze informatie ook publiceren via de site van een overkoepelende brancheorganisatie. De Belastingdienst informeert de ANBI’s hier per brief over.