BTW en zonnepanelen

Op 5 juli 2013 heeft de Kamer van Koophandel kenbaar gemaakt
particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als ondernemers aan te merken in
de zin van de Handelsregisterwet en schrijft hen daarom niet in als ondernemer.
Op 25 juli 2013 heeft de Belastingdienst voor dit moment besloten aan
particulieren nog geen BTW-nummer toe te kennen indien zij met zonnepanelen
elektriciteit produceren. Het Ministerie van Financi├źn beraadt zich nog op de
gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie inzake de Oostenrijkse
zonnepanelen en de BTW.