Schriftelijke vastlegging bestelauto

Recent heeft de Belastingdienst met VNO-NCW en EVO een nieuw concept opgesteld als voorbeeld hoe de schriftelijke vastlegging moet luiden van het verbod om de bestelauto van de zaak priv├ę te rijden. Geadviseerd wordt om de bestaande afspraken te vernieuwen en te vervangen door het nieuwe voorbeeld. Wederom blijft er de nadruk op liggen dat de werkgever aannemelijk moet kunnen maken dat hij feitelijk ook controleert. Uiteraard moet de schriftelijke vastlegging in de administratie worden bewaard.