Nieuwsbrief loonheffingen 2014

De Belastingdienst laat weten dat de eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2014’ gedownload kan worden. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 is informatie te vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. In deze nieuwsbrief informatie over de volgende onderwerpen:

1.      Aanpassing van het partnerbegrip
2.      Regeling van vrije vergoeding en verstrekkingen een jaar verlengd
3.      Pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) een jaar verlengd
4.      Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs
5.      Aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
6.      Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten