Jaarlijks archief: 2017

Data KvK

De Kamer van Koophandel (KvK) gaat alle ondernemers de mogelijkheid geven om per jaar dertig gratis inzages te krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan. Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets met open data beschikbaar waarmee gebruikers analyses en bijvoorbeeld apps kunnen maken.

Handhaving wet DBA

De handhaving van de omstreden wet DBA die voor veel zelfstandigen zonder personeel ongunstig uitpakte blijft nog langer opgeschort dan 1 januari 2018 en wel tot zeker 1 juli 2018. Een nieuw kabinet moet de kwestie oppakken en nader uitwerken. Lees verder

Afhandeling bezwaar privé gebruik

Op 1 juni 2017 is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in deze massaal bezwaarprocedure in de Staatscourant gepubliceerd. Wat betekent deze uitspraak voor uw klant en hoe verloopt de verdere afhandeling? Lees verder

Aanvraagformulier ANBI

De Belastingdienst heeft het aanvraagformulier voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) vernieuwd. Met dit formulier kan een instelling een ANBI-beschikking bij de Belastingdienst aanvragen.

Gemengde kosten

Fiscaal bestaat er al jaren een beperking voor kosten die zowel een zakelijke als een privé element in zich hebben. Daarom wordt er gesproken over gemengde kosten.In 2016 was van bovengenoemde kosten 73,5% fiscaal aftrekbaar. Per 1 januari 2017 is dit percentage verhoogd naar 80% aftrekbaarheid. Dit geldt echter alleen voor ondernemers in de inkomstenbelasting die winst uit onderneming genieten en resultaatgenieters. Voor de vennootschapsbelasting geldt dit percentage van 80% niet, daar geldt nog steeds een aftrek van 73,5%.

Huwelijksvermogensrecht

Het Wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen is op dinsdag 28 maart 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. Op grond van dit wetsvoorstel blijft het voorhuwelijkse vermogen buiten de gemeenschap van goederen.

Btw aangifte over 2016

Hebt u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Dan voorkomt u belastingrente en mogelijk een boete. Lees verder

Handhaving DBA

De handhaving onder de Wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Het opschorten van de naheffing doet niets af aan het belang om schriftelijke afspraken te maken.

Elektronisch factureren Rijksoverheid

Vanaf 1 januari 2017 moeten leveranciers van de Rijksoverheid e-factureren. De verplichting tot e-facturatie geldt voor nieuwe inkoopovereenkomsten en is opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven.  Lees verder

Digitale aangiftebrief

De belastingdienst meent dat de tijd nog niet rijp is om de aangiftebrief inkomstenbelasting enkel digitaal te versturen. Dit meldt de Belastingdienst in een bericht over de ontwikkelingen rond digitale post. De Belastingdienst maakt de overgang van papier naar digitaal stap voor stap. Het tijdspad waarin de overgang zal plaatsvinden staat niet vast, maar duurt zeker vijf tot zeven jaar.