Elektronisch deponeren

Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019. Rechtspersonen in bedrijfsklasse micro en klein zijn verplicht hun jaarrekening vanaf boekjaar 2016 digitaal te deponeren.