Excessief lenen van uw B.V.

Leent u, of lenen u en uw fiscale partner meer dan € 700.000 van uw bv? Dan wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2). Het eerste meetmoment is 31 december 2023.

Om de hoogte van de lening vast te stellen, tellen alle schulden aan uw bv mee, behalve de eigenwoningschulden. Hiervoor geldt dat er wel een recht van hypotheek moet zijn ten gunste van de bv. Deze voorwaarde geldt niet als uw eigenwoningschuld al bestond op 31 december 2022. Alleen uw schulden tellen mee. We houden geen rekening met eventuele vorderingen die u hebt op uw bv [bron: Belastingdienst].