Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kunt u voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe.

U moet het bedrijfsmiddel in het kalenderjaar 2023 hebben gekocht of voortgebracht, en u moet het in gebruik nemen voor 1 januari 2026.

Bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor deze regeling zijn:

  • Gebouwen
  • Schepen
  • Vliegtuigen
  • Bromfietsen en motoren
  • Personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer. Auto’s zonder CO2-uitstoot komen wel in aanmerking voor de willekeurige afschrijving.
  • Immateriële activa zoals vergunningen en goodwill
  • Dieren
  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur
  • Voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels
  • Bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling

Bron: Belastingdienst.