Betalingsregeling belastingschulden coronatijd

Deze maand verstuurt de Belastingdienst brieven naar ondernemers waarin de dienst meldt dat de betalingsregeling wordt ingetrokken voor de belastingschulden die zij in coronatijd hebben opgebouwd. Het gaat om ondernemers die al langer niet meer voldeden aan de voorwaarden van het bijzonder uitstel. De datum van deze brief is 15 augustus 2023 zodat deze ondernemers nog ruim een maand de tijd krijgen om actie te ondernemen om alsnog te voldoen aan de voorwaarden. Ondernemers kunnen vóór 25 augustus 2023 in beroep gaan tegen het intrekken van de betalingsregeling bij de Belastingdienst. Als de betalingsregeling bijzonder uitstel wordt ingetrokken, moeten deze ondernemers alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, in 1 keer betalen plus eventuele kosten vóór 29 augustus 2023.