Verruiming lijfrente-aftrek

Onderdeel van de per 1 juli 2023 ingevoerde Wet toekomst pensioenen is het uitbreiden van de mogelijkheden een lijfrente op te bouwen. Zowel de jaarruimte als de reserveringsruimte is verruimd. Vooralsnog zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • het opbouwpercentage gaat van 13,3% naar 30%;
  • voor de reserveringsruimte 10 jaar terug rekenen (was 7 jaar);
  • de maximale reserveringsruimte wordt € 38.000 (dit was 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 8.065. Bij een kortere periode dan 10 jaar voor AOW-leeftijd was dit maximum € 16.130);
  • tot 5 jaar na AOW blijven inleggen (dit was tot AOW-leeftijd).