Digitaal aangifte dividendbelasting

Sinds 1 januari 2024 is het in veel gevallen mogelijk om uw aangifte dividendbelasting digitaal te doen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting.

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden :

  • U doet digitaal aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • U doet uw aangifte dividendbelasting via een fiscaal dienstverlener.
  • U gebruikt het papieren formulier Aangifte dividendbelasting. Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na deze datum kunt u alleen nog maar digitaal aangifte doen.

Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023? Dan gebruikt u het papieren formulier Aangifte dividendbelasting [bron: Belastingdienst].