Digitale aangifte dividendbelasting vanaf 1 juli 2024

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden :

• U doet digitaal aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk (e-herkenning).
• U doet uw aangifte dividendbelasting via een fiscaal dienstverlener.
• U gebruikt het papieren formulier aangifte dividendbelasting.

Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na deze datum kunt u alleen nog maar digitaal aangifte doen [bron: Belastingdienst].