Actueel

Afschaffing Fiscale OudedagsReserve (FOR)?

Als het aan het kabinet ligt wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen zelfstandig ondernemers niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen door middel van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit staat in de Voorjaarsnota 2022. De afschaffing is nog niet definitief, de verwachting is dat we op Prinsjesdag hieromtrent meer weten.

Voorgestelde fiscale maatregelen compensatie box 3

Het kabinet wil miljarden ophalen door te schuiven met belastingtarieven en -kortingen die vooral mensen met veel vermogen en een hoog inkomen raken. Hiermee worden andere vermogenden (mensen die bezwaar maakten tegen de vermogensrendementsheffing) gecompenseerd. Het kabinet heeft besloten het ‘heffingsvrije vermogen’ niet te verhogen, zoals eerst voorgenomen. Nu betalen mensen geen belasting over vermogen tot ruim 50.000 euro (het dubbele voor fiscale partners). Het kabinet wilde dit bedrag verhogen naar 80.000 vanaf 1 januari volgend jaar, maar dat gaat niet door.

De voorlopige, voorgestelde maatregelen zijn op hoofdlijnen Houders van een aanmerkelijk belang in een onderneming gaan vanaf een bepaald niveau meer belasting over betalen. Vanaf 2024 introduceert Van Rij twee schijven in box 2 met een basistarief van 26 procent voor de eerste 67.000 euro aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5 procent voor het meerdere. Daarnaast beperkt het kabinet de hoogte van het loon dat directeuren met zo’n algemeen belang van zeker 5 procent aan zichzelf uitkeren. De zogenoemde doelmatigheidsmarge wordt verlaagd van 25 naar 15 procent, waardoor dga’s meer belasting in box 1 gaan betalen.

In de VPB wordt de schijfgrens verlaagd van € 395.000 naar € 200.000 vanaf 2023. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge VPB-tarief van 25,8%. Ook wordt de zogenoemde expatregeling uitgekleed.

Mensen die naar Nederland komen om tijdelijk hier te werken, hoeven over 30 procent van hun loon geen belasting te betalen, maar dit geldt straks alleen voor een inkomensgrens van maximaal 216.000 euro per jaar (ook wel de Balkenendenorm genoemd).

Beleggende huizenkopers moeten ook betalen. Als zij een huis kopen om te verhuren, betalen ze straks meer dan 10 procent overdrachtsbelasting. Het kabinet wilde dat tarief eerst verhogen van 8 procent van de waarde van het huis naar 9 procent [Bron: Ministerie van Financiën].

Box 3 bezwaar

De Hoge Raad heeft op vrijdag 20 mei 2022 uitspraak gedaan over het box 3-vraagstuk. De vraag was of mensen die geen bezwaar maakten tegen box 3-inkomen ook rechtsherstel zouden moeten krijgen, terwijl de belastingaanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond. De Hoge Raad oordeelde dat er in dit geval geen recht is op rechtsherstel en ook niet op ambtshalve vermindering van de aanslag. Het kabinet gaat de uitspraak van de Hoge Raad bestuderen, en neemt uiterlijk met Prinsjesdag – 20 september 2022 – een besluit [bron: Belastingdienst].

Box 3 gevolgen

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Mensen die niet op tijd bezwaar hebben ingediend en waarbij de aanslag al vaststaat, krijgen nog geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure nog van groot belang, die in het najaar van 2022 wordt verwacht. Lees verder

Verbod op wegwerpplastic

Voor consumptie onderweg en afhaal geldt per juli 2023 dat een bedrag betaald moet worden voor plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen, bovenop de prijs voor de koffie of de maaltijd. Dit geldt ook voor de op het oog papieren bekers waaruit bijvoorbeeld veel koffie to go wordt gedronken. Hier zit namelijk ook een laagje plastic in. Dat betekent dat per juli 2023 een verbod geldt op het gratis verstrekken van plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik. Ondernemers mogen zelf bepalen hoeveel ze per plastic wegwerpbeker of -bakje vragen. 100% papieren – en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen blijven wel toegestaan.

Energiebesparingsplicht

Ondernemers zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Heb je een kantoorpand, dan moet je vanaf 2023 zelfs minimaal energielabel C hebben. Voorkom boetes of verplichte sluiting van je kantoor en ga direct aan de slag met onderstaande maatregelen. Zie Kamer van Koophandel.

Box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast. De uitspraak is geldend recht vanaf 24 december 2021 en geldt dus ook voor alle belastingaanslagen die op of na 24 december 2021 worden opgelegd. De uitspraak kan nog niet in de lopende processen en onze ICT-systemen worden verwerkt. Daarom worden er op dit moment geen definitieve aanslagen verstuurd aan de mensen met box 3-vermogen. Dit geldt niet als een aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige. Deze aanslagen worden hersteld zodra er duidelijkheid is. U hoeft daarvoor nu niets te doen.

UBO inschrijven voor 27 maart 2022

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan 1 of meer UBO’s hebben. Organisaties moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s ingeschreven hebben. Zie voor meer informatie website van KvK.

UBO bestaande organisatie registratie 27 maart 2022

Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO’s. UBO’s zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Lees verder

eHerkenning vanaf 2022

Op de portalen van de Belastingdienst en de Douane worden vertrouwelijke gegevens verwerkt. Het is daarom belangrijk dat u veilig kunt inloggen op deze portalen. De portalen van de Belastingdienst en de Douane moeten worden beveiligd met betrouwbaardere inlogmiddelen, zoals eHerkenning. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven.