Actueel

Lage btw tarief van 6% naar 9%

Het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.  Lees verder

wwft

Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder leest u, op hoofdlijnen, de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen: Lees verder

Belastingplan 2019

Nu het kabinet de begroting voor 2019 heeft gepresenteerd, nemen ze ook het Belastingplan 2019 in behandeling. U vindt de voorgestelde veranderingen voor belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.

Leasefiets

Voor het privégebruik van de fiets van de zaak gaat een vaste bijtelling gelden. Voor de leasefiets wordt dat een bijtelling van 7 procent van de (nieuw)waarde van de fiets. De huidige regels zijn te ingewikkeld. Als je een leasefiets hebt, moet je nu het aantal kilometers bijhouden dat je privé fietst en welk voordeel je daarvan hebt. Dit levert veel administratieve lasten op, waardoor bijna niemand aan een leasefiets begint.

Handboek loonheffingen 2018

Het handboek loonheffingen 2018 is beschikbaar gesteld door de Belastingdienst.

Verwerking persoonsgegevens (NBA)

Op de verwerking van persoonsgegevens is nu nog (onder meer) de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Vanaf 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nog door de Nederlandse wetgever aan te nemen uitvoeringswet daarbij. De AVG wordt beleidsneutraal geïmplementeerd in Nederland. Dat wil zeggen dat de kennis die we opgedaan hebben over de uitleg van de Wbp nog steeds relevant is/kan zijn onder de AVG en de uitvoeringswet AVG [bron: NBA].

Aandachtspunten IB 2017

De Belastingdienst heeft voor u een aantal onderwerpen op een rijtje gezet die vaak misgaan bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

Compenstatie regeling ZEZ

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.  Lees verder

Wet DBA

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020. Deze opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

Bijtelling auto van de zaak

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2018? Dan geldt een bijtelling van 22%, voor auto’s met geen uitstoot aan CO2 geldt een bijtelling van 4%.