Actueel

Gebruikelijk loon

Een directeur groot aandeelhouder moet een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. Het kabinet heeft voorgesteld dat de doelmatigheidsmarge van 75% vanaf 2023 zal worden afgeschaft (in 2022 mag het loon van een directeur groot aandeelhouder nog 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking).  Lees verder

Dividendbelasting 2024

Directeur groot aandeelhouders moeten mogelijk vanaf 2024 rekening gaan houden met twee tarieven in box 2 van de inkomstenbelasting, dat is voorgesteld door het kabinet. Tot aan een inkomen van € 67.000 geldt een tarief van 24,5%, boven die grens is het 31%. Op dit moment geldt er nog één tarief in box 2, van 26,9%.

Middelingsregeling

Als u sterk wisselende jaarinkomens hebt in 3 jaar, komt u misschien in aanmerking voor een teruggaaf door middeling. Deze middelingsregeling zal met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft worden. Hierbij is het voorstel gedaan voor het kabinet dat de 3-jaarsperiode 2022-2023-2024 de laatste periode zal zijn waarin een middeling kan worden toegepast.

 

Vertraging aanslagen inkomstenbelasting

Er is vertraging ontstaan in het opleggen van een voorlopige of definitieve aanslag voor het kalenderjaar 2021. De Belastingdienst heeft ruim 36.600 burgers die voor 1 april aangifte hebben gedaan, een brief gestuurd waarin ze laten weten dat ze meer tijd nodig hebben voor hun voorlopige en/of definitieve aanslag. Geldt dat ook voor uw aangifte? Dan heeft u hierover een brief gekregen van de Belastingdienst met kenmerk CAP/UCF/22/391. Dat de Belastingdienst meer tijd nodig heeft, heeft inhoudelijk niets te maken met uw aangifte [bron: Belastingdienst].

Hulpmiddel box 3 nieuwe berekening

In de nieuwe berekening van uw box 3-inkomen gaat de Belastingdienst uit van de werkelijke verdeling van uw spaargeld en beleggingen, en niet meer van de fictieve verdeling [bron: Belastingdienst].

Tijdelijke UBO regeling verlengd

Ondernemingen die nog wachten op hun definitieve inschrijving in het zogeheten UBO-register, kunnen voorlopig toch gewoon nieuwe zakelijke relaties aangaan met financiële instellingen. Tot 1 januari 2023 is de bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel dat de UBO-opgave is ontvangen voldoende. Aanvankelijk zou deze tijdelijke regeling per 1 september 2022 eindigen. Maar het ministerie van Financiën heeft bevestigt dat de regeling is verlengd tot 1 januari 2023.

Afschaffing Fiscale OudedagsReserve (FOR)?

Als het aan het kabinet ligt wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen zelfstandig ondernemers niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen door middel van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit staat in de Voorjaarsnota 2022. De afschaffing is nog niet definitief, de verwachting is dat we op Prinsjesdag hieromtrent meer weten.

Voorgestelde fiscale maatregelen compensatie box 3

Het kabinet wil miljarden ophalen door te schuiven met belastingtarieven en -kortingen die vooral mensen met veel vermogen en een hoog inkomen raken. Hiermee worden andere vermogenden (mensen die bezwaar maakten tegen de vermogensrendementsheffing) gecompenseerd. Het kabinet heeft besloten het ‘heffingsvrije vermogen’ niet te verhogen, zoals eerst voorgenomen. Nu betalen mensen geen belasting over vermogen tot ruim 50.000 euro (het dubbele voor fiscale partners). Het kabinet wilde dit bedrag verhogen naar 80.000 vanaf 1 januari volgend jaar, maar dat gaat niet door.

De voorlopige, voorgestelde maatregelen zijn op hoofdlijnen Houders van een aanmerkelijk belang in een onderneming gaan vanaf een bepaald niveau meer belasting over betalen. Vanaf 2024 introduceert Van Rij twee schijven in box 2 met een basistarief van 26 procent voor de eerste 67.000 euro aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5 procent voor het meerdere. Daarnaast beperkt het kabinet de hoogte van het loon dat directeuren met zo’n algemeen belang van zeker 5 procent aan zichzelf uitkeren. De zogenoemde doelmatigheidsmarge wordt verlaagd van 25 naar 15 procent, waardoor dga’s meer belasting in box 1 gaan betalen.

In de VPB wordt de schijfgrens verlaagd van € 395.000 naar € 200.000 vanaf 2023. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge VPB-tarief van 25,8%. Ook wordt de zogenoemde expatregeling uitgekleed.

Mensen die naar Nederland komen om tijdelijk hier te werken, hoeven over 30 procent van hun loon geen belasting te betalen, maar dit geldt straks alleen voor een inkomensgrens van maximaal 216.000 euro per jaar (ook wel de Balkenendenorm genoemd).

Beleggende huizenkopers moeten ook betalen. Als zij een huis kopen om te verhuren, betalen ze straks meer dan 10 procent overdrachtsbelasting. Het kabinet wilde dat tarief eerst verhogen van 8 procent van de waarde van het huis naar 9 procent [Bron: Ministerie van Financiën].

Box 3 bezwaar

De Hoge Raad heeft op vrijdag 20 mei 2022 uitspraak gedaan over het box 3-vraagstuk. De vraag was of mensen die geen bezwaar maakten tegen box 3-inkomen ook rechtsherstel zouden moeten krijgen, terwijl de belastingaanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond. De Hoge Raad oordeelde dat er in dit geval geen recht is op rechtsherstel en ook niet op ambtshalve vermindering van de aanslag. Het kabinet gaat de uitspraak van de Hoge Raad bestuderen, en neemt uiterlijk met Prinsjesdag – 20 september 2022 – een besluit [bron: Belastingdienst].

Box 3 gevolgen

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Mensen die niet op tijd bezwaar hebben ingediend en waarbij de aanslag al vaststaat, krijgen nog geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure nog van groot belang, die in het najaar van 2022 wordt verwacht. Lees verder