Actueel

Verwerking persoonsgegevens (NBA)

Op de verwerking van persoonsgegevens is nu nog (onder meer) de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Vanaf 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nog door de Nederlandse wetgever aan te nemen uitvoeringswet daarbij. De AVG wordt beleidsneutraal geïmplementeerd in Nederland. Dat wil zeggen dat de kennis die we opgedaan hebben over de uitleg van de Wbp nog steeds relevant is/kan zijn onder de AVG en de uitvoeringswet AVG [bron: NBA].

Aandachtspunten IB 2017

De Belastingdienst heeft voor u een aantal onderwerpen op een rijtje gezet die vaak misgaan bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

Compenstatie regeling ZEZ

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.  Lees verder

Wet DBA

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020. Deze opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

Bijtelling auto van de zaak

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2018? Dan geldt een bijtelling van 22%, voor auto’s met geen uitstoot aan CO2 geldt een bijtelling van 4%.

Circulaire Rijksoverheid

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Op de website van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018.

Wet- en regelgeving 2018

In 2018 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen staan vermeld op de site van de Belastingdienst. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

Opgebouwd pensioen prijsgeven

U kunt er in 2017, 2018 of 2019 ook voor kiezen om het pensioen in eigen beheer deels prijs te geven. Namelijk het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening. Over het bedrag dat u prijsgeeft, hoeft de bv geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Belastingdienst, u kunt uiteraard ook met ons contact opnemen.

Huwelijksvermogensrecht

Met het initiatiefvoorstel Beperking Wettelijke gemeenschap van goederen is het de bedoeling dat je, als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, niet automatisch in gemeenschap van goederen trouwt. Je trouwt dan in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn gemaakt niet meer worden verdeeld na een scheiding.

Elektronisch deponeren

Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019. Rechtspersonen in bedrijfsklasse micro en klein zijn verplicht hun jaarrekening vanaf boekjaar 2016 digitaal te deponeren.