Categorie: Algemeen

BTW e-commerce

Als je met je webshop Europa wilt veroveren, krijg je met andere btw-regels te maken dan wanneer je alleen aan klanten in Nederland levert. Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor e-commerce. Er komt een lager drempelbedrag voor afstandsverkopen en een vernieuwde vereenvoudigde btw-aangifte via een éénloketsysteem zodat je niet in elk EU-land afzonderlijk btw moet afdragen [bron: KvK].

corona: bijzonder uitstel

Het demissionair kabinet heeft een aantal steunmaatregelen verlengt tot en met 30 september 2021. Het bijzonder uitstel van betaling wordt niet verlengd na 1 juli 2021. De openstaande belastingen die zijn ontstaan tijdens de periode dat u bijzonder uitstel had, hoeft u pas vanaf 1 oktober 2022 te betalen. U hebt tot 1 oktober 2027 de tijd om deze af te lossen.

WKR Vrije ruimte 2021

De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2021 (net als in 2020) verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte voor 2021 1,18%.

Aanvraag schuldenoverzicht Belastingdienst

U kunt bij de Belastingdienst een schuldenoverzicht met openstaande bedragen opvragen bij de Belastingdienst. Met het actuele overzicht krijgt u snel inzicht in uw schuldpositie. De Belastingdienst stuurt het schuldenoverzicht binnen 10 werkdagen naar het bekende postadres van de ondernemer.
Lees verder

corona: definitieve berekening NOW1.0

Werkgevers krijgen langer de tijd om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020). Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen. Lees verder

corona: KvK ondernemersvragen

De impact van de coronacrisis is groot voor Nederlandse ondernemers. Er is een noodsteunpakket om bedrijven te ondersteunen. Op de website van de Kamer van Koophandel zijn de belangrijkste ondernemersvragen weergegeven.

Ontwikkeling vpb tarief en schijven

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt voor het boekjaar 2021 verlaagd van 16,5% naar 15%. Daarnaast zullen meer MKB-bedrijven in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Voor 2020 geldt het tarief van 16,5% tot € 200.000. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.

BTW suppletieplicht

Hebt u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit aan de Belastingdienst te melden. Is correctie van uw aangifte(n) nodig? En blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt. Deze correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de oude kleineondernemersregeling. Deze correctie doet u altijd via een suppletie.

BIK: Baangerelateerde InvesteringsKorting

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit besluit is nog niet definitief. Lees verder

corona: wkr en now

In 2020 heeft de overheid besloten tot een eenmalige verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 fiscaal loon. Veel ondernemingen maken hiervan gebruik. Wij willen u attenderen op het mogelijke risico voor de NOW-regeling. Bij de NOW regeling op werkmaatschappij niveau (artikel 6a bij NOW 1 en artikel 7 bij NOW 2) én bij aanvragen met een verplichte accountantsverklaring (4415N en 3900N) zijn extra voorwaarden gesteld. Lees verder