Jaarlijks archief: 2011

Voorlopige aanslag 2012

Vanaf 1 november jl. kunt u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2012 aanvragen of wijzigen. Dit doet u met het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2012’ beschikbaar op de website van de Belastingdienst.

Per post verzonden bezwaarschrift

Voor de beoordeling of een per post verzonden bezwaarschrift tijdig is ingediend, gelden twee wettelijke voorwaarden. Ten eerste moet het bezwaarschrift vóór het einde van de bezwaartermijn van zes weken ter post zijn bezorgd. Ten tweede moet het bezwaarschrift niet later dan één week na afloop van de bezwaartermijn door de inspecteur zijn ontvangen. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest op kernachtige wijze de spelregels op een rij gezet voor de beoordeling of een ongefrankeerd bezwaarschrift zonder poststempel nog tijdig is ingediend.

Intrekking 75%-regeling

Maandag 17 oktober is de 75%-regeling ingetrokken . De 75%-regeling houdt in dat een eenmansondernemer die een privéauto zakelijk gebruikt of een zakelijke margeauto voor privédoeleinden gebruikt, kan volstaan met een forfaitaire aftrekcorrectie van 25% van de btw op de kosten voor gebruik en onderhoud (brandstofkosten, reparatiekosten etc.). Dit betekent dat de mate van het privégebruik voor deze auto’s met ingang van 17 oktober 2011 aan de hand van een sluitende kilometeradministratie moet worden bijgehouden.

Innoverende ondernemers

Ondernemers die in 2012 investeren in nieuwe producten en diensten mogen
40% van de niet-loonkosten en investeringen die daaraan kunnen worden toegerekend, onder bepaalde voorwaarden, van hun resultaat aftrekken. Lees verder

Lijfrente voor 1 januari 2012

Lijfrentepremies voor 2011 zijn alleen aftrekbaar wanneer deze vóór 1  januari 2012 zijn betaald. Lees verder

Flexibeler BV-recht

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering  BV-recht aangenomen. Lees verder

Spaarloon vrij opneembaar

Het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat het spaarloon vanaf 1 januari 2012 vrij opneembaar is. Deelnemers aan de spaarloonregeling kunnen hun tegoed ook laten staan op de geblokkeerde spaarrekening. Als men zich aan de voorwaarden van de spaarloonregeling houdt, dan blijft voor die tegoeden de vrijstelling in box 3 in stand. De tegoeden worden dan jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven.

Wet op het accountantsberoep

Op 5 oktober is het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op het  accountantsberoep door minister De Jager van Financiën naar de Tweede Kamer  gestuurd voor behandeling. De wet regelt het formeel samengaan van NIVRA en NOvAA in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Lees verder

Mededeling aangifte loonheffingen

Aan het eind van elk aangiftetijdvak krijgen werkgevers van  de Belastingdienst een mededeling met de vraag hun aangifte loonheffingen op  tijd te doen en te betalen. Per 1 januari 2012 krijgen zij deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro niet meer. Lees verder

Verplichting suppletie aangiften

In het fiscaal pakket 2012 wordt voorgesteld dat belastingplichtigen vanaf 1 januari 2012 de verplichting hebben de fiscus door het indienen van een suppletie aangifte te informeren wanneer ingediende aangiften btw niet volledig of niet correct zijn. Lees verder