Flexibeler BV-recht

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering  BV-recht aangenomen. Ingevolge het Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht zullen onder meer diverse regels betreffende kapitaalbescherming (zoals de eis van het storten van ten minste 18.000 euro bij oprichting van een BV en de verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura) komen te vervallen. Ook zal er meer vrijheid zijn om de BV in te richten. Zo kunnen er ingevolge dit voorstel winstrechtloze en stemrechtloze aandelen worden gecreëerd en is er niet langer sprake van een verplichte blokkeringsregeling.